• darkblurbg

Manse Advocatuur werkt in principe op basis van een vast uurtarief vermenigvuldigd met de tijd die aan een opdracht is besteed. Het standaard tarief is concurrerend met de in de markt geldende tarieven. Voor particulieren geldt een lager uurtarief. Mede afhankelijk van de aard en de omvang van de opdracht kan een ander uurtarief worden overeengekomen. Het is mogelijk om afspraken op maat te maken en een abonnementstarief voor regelmatige vragen over een te komen. Het uurtarief wordt verhoogd met 5% kantoorkosten en 21% BTW.

Kosten zoals griffierecht en deurwaarderskosten worden aan de opdrachtgever doorbelast.

In principe wordt op maandelijkse basis gedeclareerd. Indien in een maand weinig tijd zou zijn besteed aan de zaak, zal deze tijd in een volgende maandelijkse declaratie worden meegenomen. Bij de declaratie is een overzichtelijke specificatie van de tijdsbesteding en de eventueel doorbelaste kosten gevoegd. Tenzij anders is afgesproken, wordt de declaratie digitaal, middels een pdf-bestand, verstuurd.

Verzekerd via rechtsbijstandverzekering

Indien u voor rechtsbijstand bent verzekerd, kunt u de verzekeraar verzoeken om de kosten van Manse Advocatuur voor u te betalen. Rechtsbijstandsverzekeraars kunnen op basis van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 7 november 2013 gehouden zijn om de kosten van een door u te in te schakelen advocaat te vergoeden.

Toevoeging/gesubsidieerde rechtsbijstand

Manse Advocatuur verricht geen werkzaamheden op basis van een toevoeging/gesubsidieerde rechtsbijstand. Wel kan Manse Advocatuur u doorverwijzen naar advocaten die zaken behandelen op basis van een toevoeging/gesubsidieerde rechtsbijstand.

Betalingstermijn

Manse Advocatuur hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.