Nancy Manse is aangesloten bij de beroepsgroep voor advocaten, zijnde de Nederlandse Orde van Advocaten. Voor informatie over de beroepsgroep en de regels en gedragscode voor advocaten, wordt verwezen naar de website van de Nederlandse Orde van Advocaten: www.advocatenorde.nl.

De contactgegevens van de Nederlandse Orde van Advocaten zijn:

Neuhuyskade 94   2596 XM Den Haag
Postbus 30851      2500 GW Den Haag
Tel. +31 (0)70 335 35 35
Fax +31 (0)70 335 35 31
E info@advocatenorde.nl