Wij hechten veel belang aan de privacy van de bezoekers van onze website. Persoonsgegevens die via deze website worden verkregen ten behoeve van het leveren van informatie worden uitsluitend gebruikt om aan uw verzoek te voldoen. 

Indien u uw gegevens aan ons databestand wilt laten toevoegen of hieruit wilt laten verwijderen of corrigeren, verzoeken wij u ons dit te laten weten.

In onze Privacy Statement leest u meer over hoe wij uw persoonsgegevens beschermen. Wij passen onze Privacy Statement van tijd tot tijd aan; uiteraard in overeenstemming met de toepasselijke privacy wetgeving. De meest recente versie van onze Private Statement kunt u altijd op deze website vinden.