shutterstock_63492760.jpg

Nancy Manse is sedert 1995 gespecialiseerd in het arbeidsrecht in al haar facetten. Tot haar cliënten behoren (middel)grote (internationale) bedrijven, mkb-bedrijven en particulieren.

In de praktijk van Manse Advocatuur komen de volgende onderwerpen regelmatig aan de orde:

 • het opstellen van en het adviseren over een arbeidsovereenkomst
 • het opstellen van en het adviseren over andere overeenkomsten op basis waarvan werkzaamheden worden verricht, zoals de overeenkomst van opdracht en een detacheringsovereenkomst
 • het adviseren en begeleiden van een beëindiging van de arbeidsrelatie middels een vaststellingsovereenkomst of middels een procedure via de rechter of het UWV; eventueel het voeren van procedures in beroep
 • het adviseren omtrent het al dan niet verlenen van ontslag op staande voet; of van de medewerker die op staande voet ontslagen is; het voeren van juridische procedures die daarbij komen kijken
 • het onderhandelen, adviseren en procederen over een ontslagvergoeding of transitievergoeding
 • het adviseren en begeleiden van een reorganisatie; het onderhandelen over, het opstellen of beoordelen van een Sociaal Plan

Andere onderwerpen waarover regelmatig door Manse Advocatuur wordt geadviseerd en eventueel geprocedeerd zijn:

 • (eenzijdige) wijziging van arbeidsvoorwaarden, eenzijdige functiewijziging
 • dossieropbouw, trajecten omtrent een disfunctioneren
 • ziekte, arbeidsongeschiktheid, re-integratie
 • uitleg en toepassing van de cao, botsende cao’s
 • werknemersbeperkende bedingen zoals een geheimhoudings-, concurrentie- en relatiebeding
 • WW- en WIA-uitkering


Manse Advocatuur kan ook worden benaderd voor een quick-scan van alles dat te maken heeft met medewerkers binnen een bedrijf. Daarbij kan aandacht worden besteed aan de juridische juistheid van arbeidsovereenkomsten, een personeelsregeling en de uitvoering van wet- en regelgeving. 

Het arbeidsrecht is erg in beweging. Het kantoor volgt de ontwikkelingen in wet- en regelgeving en in rechtspraak nauwlettend. Nancy Manse is aangesloten bij de volgende specialisatieverenigingen: