shutterstock_63492760.jpg

Nancy Manse is sedert 1995 gespecialiseerd in het arbeidsrecht in al haar facetten. Tot haar cliënten behoren (middel)grote (internationale) bedrijven, mkb-bedrijven en particulieren.

In de praktijk van Manse Advocatuur komen de volgende onderwerpen regelmatig aan de orde:

 • het opstellen van en het adviseren over een arbeidsovereenkomst
 • het opstellen van en het adviseren over andere overeenkomsten op basis waarvan werkzaamheden worden verricht, zoals de overeenkomst van opdracht en een detacheringsovereenkomst
 • het adviseren en begeleiden van een beëindiging van de arbeidsrelatie middels een vaststellingsovereenkomst of middels een procedure via de rechter of het UWV; eventueel het voeren van procedures in beroep
 • het adviseren omtrent het al dan niet verlenen van ontslag op staande voet; of van de medewerker die op staande voet ontslagen is; het voeren van juridische procedures die daarbij komen kijken
 • het onderhandelen, adviseren en procederen over een ontslagvergoeding of transitievergoeding
 • het adviseren en begeleiden van een reorganisatie; het onderhandelen over, het opstellen of beoordelen van een Sociaal Plan

Andere onderwerpen waarover regelmatig door Manse Advocatuur wordt geadviseerd en eventueel geprocedeerd zijn:

 • (eenzijdige) wijziging van arbeidsvoorwaarden, eenzijdige functiewijziging
 • dossieropbouw, trajecten omtrent een disfunctioneren
 • ziekte, arbeidsongeschiktheid, re-integratie
 • uitleg en toepassing van de cao, botsende cao’s
 • werknemersbeperkende bedingen zoals een geheimhoudings-, concurrentie- en relatiebeding
 • WW- en WIA-uitkering


Manse Advocatuur kan ook worden benaderd voor een quick-scan van alles dat te maken heeft met medewerkers binnen een bedrijf. Daarbij kan aandacht worden besteed aan de juridische juistheid van arbeidsovereenkomsten, een personeelsregeling en de uitvoering van wet- en regelgeving. 

Het arbeidsrecht is erg in beweging. Het kantoor volgt de ontwikkelingen in wet- en regelgeving en in rechtspraak nauwlettend. Nancy heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten haar specialisme op het gebied van het Arbeidsrecht geregistreerd. Dit geeft aan dat zij volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten jaarlijks ten minste tien opleidingspunten op het rechtsgebied behaalt.

Daarnaast is Nancy aangesloten bij de volgende specialisatieverenigingen: