shutterstock_206744158.jpg

Nancy Manse is sedert 2000 gespecialiseerd in het onderwijsrecht en meer in het bijzonder in het arbeidsrecht binnen het onderwijs. Tot haar cliënten behoren grote onderwijsbesturen, kleinere onderwijsinstellingen alsmede medewerkers aan onderwijsinstellingen, zoals directeuren, leraren en ondersteunende medewerkers. 

Onderwerpen die in de praktijk regelmatig spelen zijn: 

 • arbeidsovereenkomst, benoeming, overeenkomst van opdracht
 • beëindiging van de arbeidsrelatie: ontslag, via de rechter of het UWV, en de vaststellingsovereenkomst
 • ontslag op staande voet
 • reorganisatie en Sociaal Plan
 • vergoeding, transitievergoeding
 • WW- en WIA-uitkering, bovenwettelijke uitkering
 • demotie, disfunctioneren
 • disciplinaire maatregelen
 • uitleg van de cao
 • bepaalde tijd contract, opvolgende arbeidsrelaties
 • klachten
 • bezwaar en (hoger) beroep
 • participatiefonds 

Nancy heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten haar specialisme op het gebied van het Onderwijsrecht geregistreerd. Dit geeft aan dat zij volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten jaarlijks ten minste tien opleidingspunten op het rechtsgebied behaalt.

Nancy Manse is aangesloten bij de volgende specialisatieverenigingen: