De Algemene Voorwaarden van Manse Advocatuur B.V. zijn van toepassing op alle aan het kantoor verleende opdrachten en door het kantoor verrichte diensten en werkzaamheden. Deze algemene voorwaarden worden op verzoek aan u toegestuurd.